2017

Wat: Een project waarin journalisten getraind, gecoacht en begeleid worden in verantwoordelijke journalistiek. Verantwoordelijke journalistiek streeft het kritisch blootleggen, volgen en analyseren van relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen na. Het hecht belang aan het nemen van verantwoordelijkheid voor het beeld dat de samenleving heeft van de wereld. Verantwoordelijke journalistiek betekent dat het nieuws vaker in een brede maatschappelijke en historische context geplaatst wordt.

Hoe: Middels een serie van drie trainingen in samenwerking met een lector van hogeschool Windesheim worden journalisten op vijf radio-, televisie- en krantenredacties gestimuleerd om na te denken over de wijzen waarop verantwoordelijke journalistiek een plek zou kunnen krijgen in hun werkwijze.

Waarom gesteund door SDM: “Verantwoordelijke journalistiek stelt zich tot taak om actualiteiten in een bredere context te presenteren, waardoor mensen daarover een meer geïnformeerde mening kunnen vormen. Dit project onderzoekt of er in Nederland ruimte is voor een andere blik op het bedrijven van journalistiek en draagt daarmee bij aan de sector.”

Organisatie

Naar een verantwoordelijke journalistiek

Categorie

Website

Mensen

Links