Na de aanslagen in Parijs is de discussie over afluisteren, aftappen en privacy weer opgelaaid. De Tweede Kamer behandelt binnenkort drie nieuwe wetsvoorstellen die de bevoegdheden van de overheid vergroten om haar burgers (online) te volgen. Maar welke gevolgen heeft dat voor de burger en burgerrechten?

Het programma Power to the People bestaat uit een reeks debatten en workshops, waarbij wetenschappers, tech-experts, hackers en kunstenaars burgers leren zichzelf te beschermen. Tijdens de reeks wordt inzichtelijk gemaakt hoe burgers worden gevolgd op internet, wie er meekijkt bij online communicatie en worden er alternatieve sociale media voorgesteld om online controle te ontwijken. Programmamaker Rik Seveke zegt over Power to the People: “Wij maken de huidige stand van zaken inzichtelijk en laten zien dat de verantwoordelijkheden van overheid, bedrijfsleven en burgers met betrekking tot burgerrechten aan het verschuiven zijn. Die verschuiving vraagt een actievere rol van de burger en een andere rol van overheid en bedrijfsleven.”

De Balie, opgericht in 1982, is een podium voor het vrije woord, eigentijdse kunst, politiek en cultuur aan het Leidseplein in Amsterdam. Met een vaste redactie van programmamakers streven ze ernaar om groepen die zich afsluiten voor elkaar, samen te brengen om in gesprek te gaan.

Organisatie

Power to The People

Categorie

Website

Mensen

Links