2016

Privacy First zet zich in voor het behoud en de bevordering van het recht op privacy als een universeel mensenrecht en fundamenteel onderdeel van de Nederlandse democratische rechtsstaat. Eind 2014 is Privacy First Solutions gestart.

Het doel van dit initiatief is om zowel de overheid als het bedrijfsleven te stimuleren om op privacyvriendelijke wijze te opereren. Doorgaans blijft privacybescherming namelijk beperkt tot een aantal basisverplichtingen. Privacyrechten worden bovendien vaak achtergesteld ten opzichte van zakelijke belangen. Hierbij wordt het gebrek aan privacybeschermende maatregelen vaak afgedaan onder het mom van ‘de klant vroeg er niet om’.

In samenwerking met partners uit de wetenschap, advocatuur en het bedrijfsleven streeft Privacy First Solutions naar het bevorderen en gebruikelijker maken van privacybescherming. Overheid en bedrijfsleven worden aangemoedigd om te transformeren van privacyschenders naar privacybeschermers. De kernmissie van Privacy First Solutions is om Nederland als Privacy Gidsland op de kaart te zetten.

Door middel van onderzoek, kennisoverdracht, politieke lobby, publieksdebatten, strategisch procederen en de uitreiking van de jaarlijkse Privacy Innovatie Awards stimuleert Privacy First bedrijven en de overheid om privacyvriendelijke oplossingen toe te passen. Zo levert Privacy First Solutions een bijdrage aan een toekomstig Nederland waarin privacyvriendelijk innoveren de norm is.