Journalisten in Nederland lijken met name verslag te doen van dingen die mis zijn in de wereld. Hiermee beogen ze de bekende werkelijkheid aan te vullen met de onbekende werkelijkheid. Toch lijkt het negatieve beeld wat door deze nieuwsgeving ontstaat niet overeen te komen met de dagelijkse ervaringen van de Nederlander. In de programmareeks Op het tweede gezicht ontdoet journalist en moderator Clairy Polak in elke editie een ander een actueel onderwerp of heet hangijzer van gespin en gelegenheidsargumentatie. Hiervoor gaat ze een onderzoekend gesprek aan met uiteenlopende deskundigen, om tot nieuwe inzichten te komen.

Met deze reeks wil programmamaker Daan Roovers een onderscheid proberen te maken tussen beeld en werkelijkheid: “Het debat over de recente vluchtelingenstroom bijvoorbeeld wordt gekenmerkt door oplopende emoties, en soms zelfs agressie. Wij willen vragen: Hoe houden we het debat zuiver? Wat zijn de feiten eigenlijk?” Naast vluchtelingenopvang, zijn antisemitisme onder jongeren en sociale dienstplicht twee onderwerpen die gedurende het seizoen aan bod komen

De Rode Hoed is een debatcentrum in een voormalige remonstrantse schuilkerk. Opgericht door Huub Oosterhuis, functioneerde het in eerste instantie als centrum voor religie, zingeving en poëzie, waarna het centrum zich is gaan richten op het maatschappelijke debat. De laatste jaren heeft De Rode Hoed zich ontwikkeld tot een breed programmerend onafhankelijk cultureel debatcentrum, waarin ook nog wekelijks kerkdiensten worden gehouden.

Organisatie

Op het tweede gezicht

Categorie

Website

Mensen

Links