2016

Stellingchecker.nl stelt iedere Nederlander in staat uitspraken van politici en media langs de feitenlat te leggen. De site verzamelt en rubriceert checks zodat burgers zich meer betrokken voelen bij de politiek en geeft politici een stok achter de deur om zich nauwkeuriger uit te laten.

Dit project stimuleert Nederlanders om vanuit hun eigen deskundigheid en perspectief bij te dragen aan een kritische blik op de werking van media en politiek en draagt zo bij aan een daadkrachtige democratie.

Stellingchecker.nl ging half februari 2017 officieel van start. Sindsdien zijn ruim 230 factchecks toegevoegd aan de site. De Stellingchecker is hiermee de meest productieve factchecker van Nederland. De populairste factcheck: ‘Een kwart van de Nederlanders ervaart discriminatie’, werd ruim 58.000 keer bekeken. Al met al kijkt initi- atiefnemer Joost Berluco tevreden terug op de afgelopen periode: ‘We kunnen ons met vertrou- wen richten op de toekomst. We hebben onszelf duidelijk op de kaart gezet, en nu is het tijd om dit succes uit te bouwen.’

Organisatie

Stellingchecker.nl

Categorie

Website

Mensen

Links