‘Wij Zijn Hier’ is de leus van honderden uitgeprocedeerde vluchtelingen in Amsterdam. Veel van hen verbleven tot 13 april 2015 in deze ‘Vluchtgarage’. Op de website vluchtverhalen.nl staan hun verhalen en die van andere ongedocumenteerde vluchtelingen. Zij voeren hun strijd in de marge van onze samenleving. Wie zijn de mensen met wie zij optrekken of botsen? Wat is hun mening over de strijd van ongedocumenteerde mensen en de rechten die hen al dan niet toekomen in de context van onze maatschappij?

‘Gelukszoekers’, ‘ongedocumenteerden’, ‘uitgeprocedeerde asielzoekers’, ‘illegalen’. Allemaal etiketten die geplakt worden op individuen met een eigen naam, afkomst en geschiedenis, waarvan maar weinig mensen weet hebben. In de Vluchtverhalen vertellen ongedocumenteerde vluchtelingen hun levensverhaal en waarom zij uit hun eigen land vertrokken. De kortere Vluchtportretten verhalen over hoe deze ongedocumenteerde mensen in Nederland overleven, wat zij denken, doen en meemaken. Hoe moeilijk de bureaucratische werkelijkheid van onze samenleving soms valt te matchen met hun achtergronden en alledaagse bestaan hier.

Amnesty International is in 2014 met dit project gestart om bewustwording te creëren van de situatie van mensen zonder verblijfsrecht die zonder recht op onderdak, voeding en kleding proberen te overleven in de marges van onze samenleving. Op de website Vluchtverhalen zijn verhalen, foto’s en films van deze groep terug te vinden.

Politieke besluiten, rechtelijke uitspraken, besluiten van de IND en nieuwe ontwikkelingen in landen van herkomst grijpen doorlopend in op de levens van afgewezen asielzoekers en hun dagelijkse strijd om fysiek en mentaal op de been te blijven. Dit zijn mensen in de bekende Vluchtkerk en Vluchtgarage, maar ook mensen die niet op zulke massalocaties verbleven. Dit project verzamelt verhalen over wat zij zoal doen, denken en meemaken. Alle mensen hebben er bewust voor gekozen hun eigen naam en gezicht aan hun verhaal te verbinden, ondanks dat zij hier in sommige gevallen bepaalde risico’s mee nemen. Zij hebben dit gedaan omdat zij als mens en als individu gekend willen worden in het land waar zij nu verblijven.

Amnesty International is een onafhankelijke wereldwijde beweging organisatie met van zeven miljoen mensen leden en sympathisanten in meer dan 150 landen. De organisatie doet onderzoek naar mensenrechtenschendingen, voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd.

 

 

Organisatie

Vluchtverhalen

Categorie

Website

Mensen

Links