Raad van toezicht

SDM is sinds 2015 georganiseerd volgens een raad-van-toezichtmodel. De huidige samenstelling van de raad van toezicht van SDM is als volgt:


profile-sdm-ab

Alex Brenninkmeijer
Voorzitter

Prof.dr. Alex Brenninkmeijer is collegelid van de Europese Rekenkamer. Daarnaast is hij hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht en lid van de projectraad van het Public Interest Litigation Project (PILP) van het Nederlands Juristen Comité Mensenrechten. Van 1 oktober 2005 tot 1 januari 2014 was hij de Nationale ombudsman. Eerder was hij bestuursrechter, hoogleraar staatsrecht in Leiden en directeur van het programma geschillenbeslechting van het E.M. Meijers Instituut van de Universiteit Leiden. Recentelijk schreef hij het boek Moreel leiderschap.


Judith Brandsma
Lid

Judith Brandsma (econome en MBA) heeft meer dan 22 jaar werkervaring in de ontwikkeling van de financiële sector in ontwikkelings- en transitie landen. Zij werkt als onafhankelijk adviseur voor organisaties zoals de Wereld Bank, de Duitse Ontwikkelingsbank (KfW) en de Europese Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling (EBRD) in landen waar democratie en persvrijheid onder druk staan. Zij neemt deze ervaring en haar gedegen financiële achtergrond mee in haar functie als penningmeester.


profile-sdm-hvs

Heikelien Verrijn Stuart
Lid

Heikelien Verrijn Stuart is een Nederlands journaliste, rechtsfilosoof en schrijver over strafrecht en internationaal humanitair recht. Na haar studie was ze medeoprichtster van het Clara Wichmann Instituut, waar zij tot 1992 wetenschappelijk beleidsmedewerkster en interim directeur was. Zij is onder meer voorzitter van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, lid van de Restitutiecommissie Tweede wereldoorlog en cultuurgoederen.


profile-sdm-cs

Caspar Scholten
Lid

Caspar Scholten is partner bij advocatenkantoor Bergh Stoop en Sanders. Hij heeft zich gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en adviseert onder meer over fusies & overnames, bestuurdersaansprakelijkheid en joint ventures. Hij publiceert regelmatig in vakbladen. Daarnaast is hij voorzitter van het juristennetwerk van de Partij van de Arbeid. Hij studeerde rechten en bedrijfswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en filosofie aan de Hümboldt Universität in Berlijn.

20160520-IMG_0953

Idriss Nor
Lid

Idriss Nor is lid van het management team van het fonds Stichting DOEN. Hij maakt deel uit van het investmentteam (DOEN Participaties) waar hij verantwoordelijk is voor de investeringen in social entreprises. Daarnaast heeft hij het internationale cultuur- en media programma onder zijn hoede met focus op Afrika en de Arabische regio. Hij studeerde onderwijswetenschappen in Frankfurt en Amsterdam en volgde de studie FMA/ bedrijfskunde op Nyenrode.

black-and-white-square-clip-art-8lblvX-clipart