SDM portal

Nederlands
De SDM portal werkt niet via Safari (browser). Graag Google Chrome of
Mozilla Firefox gebruiken.

Via de SDM portal hieronder kan je je aanvraag registreren. Tijdens het registreren wordt er gevraagd naar basisinformatie over je aanvraag. De registratie moet in één keer uitgevoerd worden, tussentijds opslaan kan niet. Ook zullen sommige vragen een limiet op het aantal tekens per sectie bevatten. Zorg ervoor dat alle informatie is verzameld voordat je begint aan de registratie van je aanvraag.

Nadat je op verzenden klikt duurt het even voordat de pagina verschijnt die je registratie bevestigt. Verlaat de pagina niet voordat deze verschijnt.

Tijdens de registratie voeg je de volgende verplichte documenten toe:

 • Een ingevuld aanvraagformulier
  bestandsnaam: Aanvraag – [aanvrager], [titel project]
 • Een begroting en dekkingsplan
  Bestandsnaam: Begroting – [aanvrager], [titel project]
 • Één bijlage van max. 3 pagina’s – niet verplicht.
  Bestandsnaam: Bijlage – [aanvrager], [titel project]
English
The SDM-portal does not work with Safari (browser). Please use Google Chrome or Mozilla Firefox.

Through the SDM portal down below you can register your proposal. While registering, you will be asked for some basic information regarding your project. The registration has to be completed in one go, there is no option to save in between. Some questions will also have a limited amount or characters that can be used. Please collect the required information and documents first, before starting the registration.

After pressing send it can take a while before the page appears that confirms your registration. Do not leave the page before seeing this confirmation.

Upload the following required documents during registration:

 • A completed template for proposals
  File title: Proposal – [applicant], [title project]
 • A budget and financing plan
  File title: Budget plan – [applicant], [title project]
 • One attachment of max. 3 pages – not required.
  File title: Attachment – [applicant], [title project]