SDM-portal

Reguliere oproep – Nederlands 
Via de SDM-portal hieronder kan je je aanvraag registreren. Tijdens het registreren wordt er gevraagd naar basisinformatie over je aanvraag. De registratie moet in één keer uitgevoerd worden, tussentijds opslaan kan niet. Ook zullen sommige vragen een limiet op het aantal tekens per sectie bevatten. Zorg ervoor dat alle informatie is verzameld voordat je begint aan de registratie van je aanvraag.

Tijdens de registratie voeg je de volgende verplichte documenten toe:

 • Een ingevuld aanvraagformulier
  bestandsnaam: Aanvraag – [aanvrager], [titel project]
 • Een begroting en dekkingsplan
  Bestandsnaam: Begroting – [aanvrager], [titel project]
 • Één bijlage (max. 3 pag.) – niet verplicht.
  Bestandsnaam: Bijlage – [aanvrager], [titel project]

General call – English 
Via the SDM-portal down below you can register your proposal. During your registration some basic information will be requested about your proposal. The registration has to be completed in one go and cannot be saved before submitting. Some questions will contain strict limitations for the amount of characters per section. Please make sure you have gathered all information needed, before starting the registration.

During registration he following mandatory documents should be added as attachments:

 • A completed Application template
  File name: Template – [applicant], [project title].
 • A budget and financing plan
  File name: Budget plan – [applicant], [project title].
 • One attachment (max. 3 pages) – not required
  File name: Appendix – [applicant], [project title].