Urgentieverzoeken

Wilt u een projectvoorstel indienen, maar is het vanwege de urgentie niet mogelijk om het in te dienen tijdens een van onze oproepen tot aanvragen? Stuur dan een samenvatting van het project (max. 400 woorden) naar info@stdem.org, inclusief het aanvraagbedrag. Hierin moet onder andere toegelicht worden welk probleem het project beoogt aan te pakken en hoe er impact zal worden gegenereerd. Start of vindt het project plaats na de beslisdatum van de oproep, dan kan er geen urgentieverzoek ingediend worden.

Urgentieverzoeken worden in de wekelijkse teamvergadering besproken. Naar aanleiding van de toegezonden informatie wordt het voorstel getoetst aan de actualiteit en besloten of het volgens het team voldoende urgent is om een uitzondering te maken op de vaste procedure. Gezien dat het behandelen binnen de oproep vanwege het beperkte (en overvraagde) budget de voorkeur geniet, is dit maar zelden het geval.

Het voorstel moet qua thematiek en vorm duidelijk aansluiten bij de doelstellingen en prioriteiten zoals beschreven in de oproepteksten van de Reguliere oproep of de Oproep tegen moslimdiscriminatie.