Voorbeelden – Oproep tegen moslimdiscriminatie

Moslims in Nederlandse kranten

The Hague Peace Projects verkent in het onderzoek ‘Moslims in Nederlandse kranten’ hoe moslims worden geportretteerd in de vier grootste Nederlandse kranten. Wat zijn veelgebruikte woorden en beelden in de berichtgeving over moslims? In hoeverre worden stereotypen over moslims door de onderzochte krantenartikelen bevestigd of juist ontkracht? Ook wordt gekeken naar wie er aan het woord komt.  

Over een periode van drie maanden worden artikelen over moslims in De Telegraaf, Volkskrant, AD en NRC systematisch geanalyseerd. De bevindingen worden gepresenteerd in artikelen op Nieuw Wij en Republiek Allochtonië. Daarnaast wordt tijdens een openbare bijeenkomst in Pakhuis De Zwijger, het gesprek aangegaan met vertegenwoordigers van de vier kranten.   

Waarom gesteund door SDM: “Dit verkennende onderzoek laat zien op welke manier er wordt bericht over moslims in Nederlandse kranten. Hiermee levert het een belangrijke bijdrage aan het debat over de positie en representatie van (Nederlandse) moslims in landelijke nieuwsmedia.” 


Coming In – Coming Out

‘Coming In – Coming Out’ is een driedelige reeks openbare gesprekken met queer moslims, georganiseerd door Maruf in samenwerking met de Rode Hoed. Zij delen hun verhalen en uitdagingen en samen met het publiek wordt besproken hoe we de samenleving inclusiever kunnen maken. Coming In – Coming Out richt zich niet alleen op de empowerment van queer moslims, maar ook op het bestrijden van negatieve stereotypes. Centraal in deze serie staat het begrip ‘Coming In’: zelfdefinitie en -acceptatie, onafhankelijk van de hokjes van anderen. 

In deze reeks wordt een podium geboden aan jonge moslims die van binnenuit de strijd voeren en zelf bepalen hoe zij hun geloof invullen. Verhalen van jonge moslims bieden een vernieuwend narratief over moslims in Nederland. Het maakt verscheidenheid van moslims zichtbaar, en de intersectionaliteit van religie met andere onderdelen van identiteit. 

Waarom gesteund door SDM: “Deze reeks agendeert en bespreekt uitsluiting op het kruispunt van moslimdiscriminatie en homofobie op unieke wijze, geleid door queer moslims zelf.”


Mini-campagne hoofddoek & politie

Ter introductie van de zaak van Sarah Izat bij het College van de Rechten van de Mens is voor de Facebookpagina Diversiteit in Eenheid een video gemaakt waarin Izat uitlegt waarom ze als politievrouw graag haar hoofddoek zou dragen.  

Het filmpje is gemaakt in samenwerking met een ervaren campaigner en werd voornamelijk via Facebook verspreid. Het heeft een bereik gehad van 211.111 mensen. Er zijn 1437 reacties achtergelaten en het filmpje is 483 keer gedeeld.  

Waarom gesteund door SDM: De zaak van Sarah Izat bood een goede gelegenheid om het debat aan te jagen over wat neutraliteit eigenlijk betekent binnen de instituties van de Nederlandse democratische rechtsstaat en in een diverse samenleving.”


Meld Islamofobie

Meld Islamofobie is een burgerinitiatief dat zich inzet om islamofobe incidenten te registreren, analyseren en in kaart te brengen. Aanleiding voor dit initiatief was een sterke toename van islamofobe incidenten na de aanslag op Charlie Hebdo en tevens de constatering dat de registratie van islamofobe incidenten in Nederland onvolledig en versnipperd is. Middels het nationale meldpunt beoogt Meld Islamofobie dan ook incidenten te registreren en te analyseren om zo een beter beeld van het probleem te krijgen. Deze kennis wordt kenbaar gemaakt middels periodieke rapporten en kan als bron dienen voor journalisten, beleidsmaker en activisten. Tenslotte streeft Meld Islamofobie ernaar om dit probleem te agenderen bij zowel politie als politici.

Meld Islamofobie is in 2015 opgericht door vier jonge professionals, wetenschappers en activisten.

Waarom gesteund door SDM: “Meld Islamofobie is een goed voorbeeld van een grassroots-initiatief dat moslimdiscriminatie inzichtelijk maakt middels monitoring en kennisontwikkeling, waarmee het de discriminatie van moslims probeert tegen te gaan.”


Delete_it

Delete_it is een project van journalisten Anass Bendrif en Issa Shaker welke resulteerde in de korte film/video ‘Delete_it’. In dit project werd een sociaal experiment gefilmd om de online discriminatie van moslims te agenderen. Tijdens het sociaal experiment vraagt een moslima aan voorbijgangers of zij een Nederlands bericht voor haar kunnen vertalen. Echter hebben de voorbijgangers hier zichtbaar moeite mee, omdat het gaat om een haatbericht. Middels deze korte film beogen de journalisten meer bewustzijn te creëren rondom de online discriminatie van moslims. Zie hieronder het resultaat.

Anass Bendrif en Issa Shaker zijn Nederlandse (video)journalisten. Zij hebben eerder samengewerkt bij de Wereldomroep.

Waarom gesteund door SDM: “De video’s agenderen online haat jegens moslims op zeer effectieve wijze en brengen tegelijkertijd de menselijke kant hiervan prachtig in beeld.”