Waarheidsvinding

Een goed geïnformeerde maatschappij is een basisvoorwaarde voor een democratische rechtsstaat. Het onthullen van verborgen feiten en het controleren van de macht door onafhankelijke onderzoeksjournalisten is hiervoor onmisbaar.

Maar in een geglobaliseerde wereld die grotendeels wordt geregeerd door economische belangen van multinationals, staat de vrije, onafhankelijke informatievoorziening onder druk.

Daarom steunt SDM initiatieven die zich richten op het onthullen van verborgen zaken die relevant zijn voor het publieke belang.


Binnen de pijler Waarheidsvinding verleent Stichting Democratie en Media prioriteit aan initiatieven met een focus op:

  • Journalistieke initiatieven met als onderwerp de bedreigingen van onze fundamentele rechten, zoals beschreven bij de pijler ‘Fundamentele rechten en vrijheden’.

black-and-white-square-clip-art-8lblvX-clipart

Waarheidsvinding

black-and-white-square-clip-art-8lblvX-clipart