Wat doen we

Stichting Democratie en Media heeft als statutaire doelstelling om totalitaire verschijnselen in het maatschappelijke en politieke leven te bestrijden, te ijveren voor een daadkrachtige democratie en voor pluriforme, opiniërende media. Deze doelstelling is geworteld in de ontstaansgeschiedenis van Stichting Democratie en Media, opgericht in 1944 door de oprichters van het illegale Het Parool.

Haar doelstellingen vervult SDM voornamelijk door haar rol als ideële aandeelhouder in verschillende mediabedrijven, haar activiteiten als financier van grote en kleinere maatschappelijke en journalistieke projecten en organisaties en door het organiseren van de jaarlijkse herdenking van medewerkers van het illegale Parool op 5 februari in Zandvoort en Overveen. Daarnaast is SDM een van de initiatiefnemers van de jaarlijkse European Press Prize.

In al haar werkzaamheden streeft SDM naar een dynamische, democratische en open samenleving waarin de regels en waarden van de rechtsstaat worden hooggehouden door bestuurders, bedrijven en burgers. Hiervoor is een goed geïnformeerde, betrokken en actieve maatschappij een randvoorwaarde, evenals onafhankelijke, kritische journalisten die de macht controleren, propaganda ontmantelen en misstanden onthullen. In de kern van SDM zijn een aantal waarden verankerd die een leidraad vormen voor de wijze waarop de stichting haar doelstellingen beoogt te verwezenlijken. Deze waarden zijn, in willekeurige volgorde: individuele vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, pluriformiteit, daadkracht, openheid, integriteit, een constructief-kritische blik, internationaal perspectief, diversiteit en inclusiviteit.

In het jaarverslag vind je meer informatie over onze doelstellingen en over onze werkzaamheden in 2016.

Subsidies, investeringen en organsatiesteun

SDM steunt organisaties, projecten en andersoortige initiatieven die net als zij investeren in kritische, onafhankelijke media en een sterke, democratische rechtsstaat. Dit doet ze onder andere door het bieden van financiering, (extern) organisatorisch advies en door het met elkaar verbinden van verschillende initiatieven. Projectfinanciering tot €75.000 kan worden aangevraagd tijdens de oproepen tot aanvragen. Voor financieringsaanvragen boven dit bedrag en verzoeken tot een lening of participatie, geldt een buitengewone procedure.

Lees hier meer over het aanvragen van subsidie bij SDM.

Lees hier meer over het aanvragen van een buitengewone subsidie, lening of investering.

De doelstellingen van SDM zijn onderverdeeld in vijf pijlers. Klik hieronder op de logo’s om meer te lezen over de pijlers en de bijbehorende prioriteiten:

 


Doelstelling 1: Sterke, integere democratische rechtsstaat

1. Fundamentele rechten en vrijheden
Fundamentele rechten en vrijheden

2. Daadkrachtige democratie
Daadkrachtige democratie
3. Ge- en herdenken
Ge- en herdenken


Doelstelling 2: Onafhankelijke, kritische media

4. Waarheidsvinding
Waarheidsvinding

5. Media-innovatie
Media-innovatie

Hier vind je voorbeelden van projecten en organisaties die eerder door SDM zijn gesteund.