Wie kan een aanvraag doen – Oproep tegen moslimdiscriminatie

SDM vindt het belangrijk dat initiatieven gedragen worden door de mensen waar ze over gaan. We roepen daarom nadrukkelijk op tot initiatieven die door moslims of mensen met een moslimachtergrond geïnitieerd en geleid worden, of waarin de inbreng en stem van moslims een duidelijke plek heeft (bijvoorbeeld door gelijkwaardig partnerschap). SDM staat open voor individuele initiatiefnemers, groepen, eenmalige of structurele samenwerkingsverbanden en/of organisaties.

Hierbij krijgen initiatieven voorrang die:
• de diversiteit van mensen met een moslimachtergrond binnen het publieke debat vergroten (vrouwen, LHBTQ+, etnische diversiteit onder moslims);
• een onafhankelijke, (constructief-)kritische insteek hebben;
• verbindingen leggen met algemene mensenrechten- of anti-discriminatieorganisaties; of
• verbindingen leggen met andere sociale bewegingen of organisaties (bijvoorbeeld: feministische organisaties, organisaties tegen anti-zwart racisme, homofobie of antisemitisme).