Wie zijn we

Geschiedenis

Stichting Democratie en Media is de opvolger van Stichting Het Parool, dat in 1944 werd opgericht door de oprichters van de illegale verzetskrant Het Parool. Na de verzelfstandiging van het naoorlogse dagblad in 2003, veranderde Stichting Het Parool haar naam in Stichting Democratie en Media (SDM).

Lees hier meer over onze geschiedenis.

Doelstellingen

SDM investeert in onafhankelijke, kritische journalistiek en in een sterke, integere democratische rechtsstaat. Daarnaast heeft zij als statutaire doelstelling om de nagelaten betrekkingen te steunen van hen die op grond van hun medewerking aan het illegale blad Het Parool van het leven zijn beroofd of anderszins zijn getroffen.

Eigen vermogen

SDM is een onafhankelijke stichting met een eigen vermogen. Het grootste deel hiervan is geïnvesteerd in mediabedrijven, namelijk De Persgroep Nederland (o.a. De Volkskrant, Trouw en Het Parool), MediaHuis Nederland (NRC Handelsblad en nrc.next) en De Correspondent. Via deze investeringen ondersteunt SDM waarheidsvinding en de pluriformiteit van het Nederlandse medialandschap. Naast preferente aandelen heeft SDM in De Persgroep Nederland en De Correspondent ook een prioriteitsaandeel, waarmee de onafhankelijkheid en identiteit van de titels wordt bewaakt.

Het overige deel van het vermogen van SDM wordt duurzaam belegd bij ASN Vermogensbeheer en Triodos Meespierson Sustainable Investment. Met de kapitaalopbrengsten uit deze beleggingen wordt jaarlijks geïnvesteerd in initiatieven die haar doelstellingen bevorderen.

Bureau

De organisatie van SDM bestaat uit de volgende personen:

profile-sdm-nv

Nienke Venema
Directeur-bestuurder

Nienke is verantwoordelijk voor de algemene leiding, de bedrijfsvoering, de strategische ontwikkeling en de externe vertegenwoordiging van Stichting Democratie en Media.

profile-sdm-ng

Nadja Groot
Programmamanager

Nadja behandelt aanvragen die binnenkomen, geeft organisaties indien gewenst inhoudelijk en organisatorisch advies en zoekt proactief naar initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van Stichting Democratie en Media. Daarnaast draagt ze actief bij aan de beleidsvorming.

20160520-IMG_0970

Karlijn Bink
Bureaucoördinator

Karlijn is zowel het aanspreekpunt als de spin in het web van de organisatie. Naast office management taken beoordeelt ze of aanvragen binnen de doelstellingen passen, behandelt ze aanvragen en coördineert ze de jaarlijkse 5 februari herdenking.

20160520-IMG_0943 (1)

Willem Lenders
Programmamedewerker

Willem behandelt aanvragen die binnenkomen en ondersteunt de programmamanager bij het proactief zoeken naar initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van Stichting Democratie en Media. Daarnaast organiseert hij evenementen en bijeenkomsten.

profile-sdm-jb

Maartje Eigeman
Programmamanager

Maartje is verantwoordelijk voor de prioriteit moslimdiscriminatie van Stichting Democratie en Media. Zij behandelt aanvragen, geeft organisaties indien gewenst inhoudelijk en organisatorisch advies en zoekt proactief naar initiatieven op dit onderwerp. Daarnaast ontwikkelt zij voor de stichting een programma voor ondersteuning en versterking van subsidieontvangers binnen deze prioriteit.

black-and-white-square-clip-art-8lblvX-clipart


Raad van Toezicht

SDM is sinds 2015 georganiseerd volgens een raad-van-toezichtmodel. De huidige samenstelling van de raad van toezicht van SDM is als volgt:

profile-sdm-ab

Alex Brenninkmeijer
Voorzitter

Prof.dr. Alex Brenninkmeijer is collegelid van de Europese Rekenkamer. Daarnaast is hij hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht en lid van de projectraad van het Public Interest Litigation Project (PILP) van het Nederlands Juristen Comité Mensenrechten. Van 1 oktober 2005 tot 1 januari 2014 was hij de Nationale ombudsman. Eerder was hij bestuursrechter, hoogleraar staatsrecht in Leiden en directeur van het programma geschillenbeslechting van het E.M. Meijers Instituut van de Universiteit Leiden.

profile-sdm-jb

Judith Brandsma
Penningmeester

Judith Brandsma (econome en MBA) heeft meer dan 22 jaar werkervaring in de ontwikkeling van de financiële sector in ontwikkelings- en transitie landen. Zij werkt als onafhankelijk adviseur voor organisaties zoals de Wereld Bank, de Duitse Ontwikkelingsbank (KfW) en de Europese Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling (EBRD) in landen waar democratie en persvrijheid onder druk staan. Zij neemt deze ervaring en haar gedegen financiële achtergrond mee in haar functie als penningmeester.

profile-sdm-hvs

Heikelien Verrijn Stuart
Lid

Heikelien Verrijn Stuart is een Nederlands journaliste, rechtsfilosoof en schrijver over strafrecht en internationaal humanitair recht. Na haar studie was ze medeoprichtster van het Clara Wichmann Instituut, waar zij tot 1992 wetenschappelijk beleidsmedewerkster en interim directeur was. Zij is onder meer voorzitter van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, lid van de Restitutiecommissie Tweede wereldoorlog en cultuurgoederen. Tevens is zij voorzitter van de Nuhanovic Foundation, Center for War Reparations en tot maart 2015 voorzitter van Movies that Matter, mensenrechten filmfestival. Zij werkte onder meer voor NOS, NOVA, VARA, VPRO, De Groene Amsterdammer, Trouw, BBC en VRT.

profile-sdm-cs

Caspar Scholten
Lid

Caspar Scholten is partner bij advocatenkantoor Bergh Stoop en Sanders. Hij heeft zich gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en adviseert onder meer over fusies & overnames, bestuurdersaansprakelijkheid en joint ventures. Hij publiceert regelmatig in vakbladen. Daarnaast is hij voorzitter van het juristennetwerk van de Partij van de Arbeid. Hij studeerde rechten en bedrijfswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en filosofie aan de Hümboldt Universität in Berlijn.

20160520-IMG_0953

Idriss Nor
Lid

Idriss Nor is lid van het management team van het fonds Stichting DOEN. Hij maakt deel uit van het investmentteam (DOEN Participaties) waar hij verantwoordelijk is voor de investeringen in social entreprises. Daarnaast heeft hij het internationale cultuur- en media programma onder zijn hoede met focus op Afrika en de Arabische regio. Hij studeerde onderwijswetenschappen in Frankfurt en Amsterdam en volgde de studie FMA/ bedrijfskunde op Nyenrode.

black-and-white-square-clip-art-8lblvX-clipart

Adviseurs

Stichting Democratie en Media werkt regelmatig met adviseurs die aanvragen mede-beoordelen. Binnenkort kunt u hier een lijst met onze huidige adviseurs vinden.