Wie zijn we

Wij investeren in onafhankelijke, kritische media en in een sterke, integere democratische rechtstaat.

Geschiedenis

Stichting Democratie en Media is de opvolger van Stichting Het Parool, dat in 1944 werd opgericht door de oprichters van de illegale verzetskrant Het Parool. Na de verzelfstandiging van het naoorlogse dagblad in 2003, veranderde Stichting Het Parool haar naam in Stichting Democratie en Media (SDM).

Lees hier meer over onze geschiedenis.

Doelstellingen

SDM investeert in onafhankelijke, kritische journalistiek en in een sterke, integere democratische rechtsstaat. Daarnaast heeft zij als statutaire doelstelling om de nagelaten betrekkingen te steunen van hen die op grond van hun medewerking aan het illegale blad Het Parool van het leven zijn beroofd of anderszins zijn getroffen.

Eigen vermogen

SDM is een onafhankelijke stichting met een eigen vermogen. Het grootste deel hiervan is geïnvesteerd in mediabedrijven, namelijk De Persgroep Nederland (o.a. De Volkskrant, Trouw en Het Parool), MediaHuis Nederland (NRC Handelsblad en nrc.next) en De Correspondent. Via deze investeringen ondersteunt SDM waarheidsvinding en de pluriformiteit van het Nederlandse medialandschap. Naast preferente aandelen heeft SDM in De Persgroep Nederland en De Correspondent ook een prioriteitsaandeel, waarmee de onafhankelijkheid en identiteit van de titels wordt bewaakt.

Het overige deel van het vermogen van SDM wordt duurzaam belegd bij ASN Vermogensbeheer en Triodos Meespierson Sustainable Investment. Met de kapitaalopbrengsten uit deze beleggingen wordt jaarlijks geïnvesteerd in initiatieven die haar doelstellingen bevorderen.