Wie zijn we

Wij investeren in onafhankelijke, kritische media en in een sterke, integere democratische rechtstaat.

Geschiedenis

Stichting Democratie en Media is de opvolger van Stichting Het Parool, dat in 1944 werd opgericht door de oprichters van de illegale verzetskrant Het Parool. Na de verzelfstandiging van het naoorlogse dagblad in 2003, veranderde Stichting Het Parool haar naam in Stichting Democratie en Media (SDM).

Lees hier meer over onze geschiedenis.

Doelstellingen

SDM investeert in onafhankelijke, kritische journalistiek en in een sterke, integere democratische rechtsstaat. Daarnaast heeft zij als statutaire doelstelling om de nagelaten betrekkingen te steunen van hen die op grond van hun medewerking aan het illegale blad Het Parool van het leven zijn beroofd of anderszins zijn getroffen.

Eigen vermogen

SDM is een onafhankelijke stichting met een eigen vermogen. Het grootste deel hiervan is geïnvesteerd in mediabedrijven, namelijk De Persgroep Nederland (o.a. De Volkskrant, Trouw en Het Parool) en De Correspondent. Via deze investeringen ondersteunt SDM waarheidsvinding en de pluriformiteit van het Nederlandse medialandschap. Naast preferente aandelen heeft SDM in De Persgroep Nederland en De Correspondent ook een prioriteitsaandeel, waarmee de onafhankelijkheid en identiteit van de titels wordt bewaakt.

Het vermogen van Stichting Democratie en Media wordt beheerd door vermogensbeheerders bij ABN AMRO MeesPierson en IBS Capital Allies. Zij ontvangen voor hun diensten een sector conforme vergoeding. Het aan de vermogensbeheerders verstrekte mandaat is gebaseerd op het Beleggingsstatuut van de Stichting.